Pocztówka z wakacji

Wczoraj na wyspie Odkrywców dzieci sięgnęły pamięcią do wakacji albo opowiadały o swoich planach wakacyjnych. Omówiliśmy pracę listonosza, wyjaśniliśmy sobie czym jest pocztówka, komu się ją wysyła,  jak należy ją zaadresować. W drugiej części zajęć dzieci stworzyły grupowo swoją pocztówkę sensoryczną z wykorzystaniem kaszy, grochu, pasty do zębów, czy pasteli.