Plan dnia

6.30-8.45
Schodzenie się dzieci, zabawy ruchowe integrujące grupę, zabawy wynikające z aktywności własnej dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, kontakty indywidualne wynikające z potrzeb dzieci, praca indywidualna i praca w małych zespołach, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotoryczne, zabawy i ćwiczenia logopedyczne)

8.45-9.00
Czynności samoobsługowe – higieniczne

9.00-9.20
Śniadanie

9.30-10.45
Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, stymulujących rozwój dziecka zgodny z jego możliwościami rozwojowymi z uwzględnieniem wielu obszarów aktywności dziecięcej

10.45-11.00
Czynności porządkowo – higieniczne i samoobsługowe

11.00-11.15
Drugie śniadanie

11.30-12.45
Gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy badawcze, obserwacje przyrodnicze, zajęcia projektowe

12.45-13.00
Czynności porządkowo – higieniczne i samoobsługowe

13.00-13.30
Obiad

13.30-14.45
Grupy młodsze – leżakowanie, doskonalenie umiejętności samoobsługowych, czytanie dzieciom książek, opowiadanie bajek, czynności porządkowe, higieniczno – samoobsługowe

13.30-14.45
Grupy starsze – czytanie dzieciom książek, gry i zabawy dydaktyczne, aktywność twórcza dzieci, zabawy ruchowe na powietrzu, praca z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych, praca wyrównawcza z dziećmi, zabawy integrujące dzieci, stymulacje  wychowawcze i samoobsługowe organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, indywidualne rozmowy z dziećmi, zajęcia utrwalające prowadzone przez nauczyciela, prace zespołowe, zajęcia dodatkowe oraz projektowe

14.45-15.00
Czynności porządkowe, higieniczno – samoobsługowe

15.00
Podwieczorek

15.00-17.30
Gry stolikowe, zabawy ze śpiewem integrujące dzieci, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy dowolne w kącikach tematycznych, zajęcia dodatkowe