Nasz Program

 

DLACZEGO JESTEŚMY WYJĄTKOWYM PRZEDSZKOLEM?

W naszym przedszkolu realizujemy wyjątkowy program edukacyjny z wykorzystaniem nowoczesnych i różnorodnych metod pracy np. metody projektu, metody Batti Strauss, metody Dobrego Startu, metody W. Sherborne, czy innowacyjnej metody STEAM. Zachęcamy też do odkrywania świata za pomocą doświadczeń, eksperymentów i aktywizacji zmysłów. Program wzbogacamy ciekawymi zajęciami rozwijającymi różne obszary aktywności dzieci. Proponujemy np. zajęcia teatralne, taneczne (w tym zumba), sportowe (w tym judo), rytmiczne, logopedyczne, kulinarne i wiele innych. Podczas zajęć wykorzystujemy różnorodne techniki plastyczne i techniczne.

DLA ZERÓWKI OPRACOWALIŚMY SPECJALNY PROGRAM

kształtujący umiejętności niezbędne do dobrego startu w szkole. Realizujemy program rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego i fizycznego, uwzględniający indywidualne możliwości i potrzeby każdego dziecka. Dodatkowo wdrażamy autorskie projekty dedykowane specjalnie dla grupy zerówki, realizowane z partnerami szkolnymi i instytucjami kulturalnymi, mające na celu doskonałe przygotowanie dzieci do szkoły. Przykładem jest autorski program Szkoła, w ramach którego dzieci m.in. przygotowują swoje szkolne piórniki, poznają w praktyce zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, odbywają swoje pierwsze lekcje przedsiębiorczości, czy przygotowują swoją szkolną śniadaniówkę, by była zarówna smaczna, jak i zdrowa. Wszystko po to, aby poczuć się pewnie u progu nowego etapu na ścieżce edukacyjnej.

ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA

stanowi niepowtarzalną historię, która układa się według jego indywidualnego scenariusza. Głównym autorem tej historii jest oczywiście samo dziecko wraz ze swoimi potrzebami, możliwościami, zainteresowaniami, a także ograniczeniami. Na ten scenariusz olbrzymi wpływ mają rodzice, którzy starają się zapewnić mu jak najlepszy rozwój, a także przedszkole do którego ono uczęszcza. Przedszkole powinno być jednak tym elementem w scenariuszu, który w sposób profesjonalny wpływa na optymalne podniesienie kompetencji rozwojowych każdego dziecka.

W TROSCE O TEN NIEPOWTARZALNY ROZWÓJ

nasze przedszkole w swoich działaniach kieruje się perspektywą dziecka, czyli jego indywidualnymi potrzebami. Uwzględniając ją skupiamy się na całościowym rozwoju człowieka, czyli szczegółowo analizujemy, żeby nasze działania każdorazowo proponowane dziecku rozwijały jego sferę poznawczą, fizyczną, emocjonalną i społeczną. Wyposażenie przedszkola jest tak dobrane, aby stanowiło pole doświadczeń dla naszych maluchów do samodzielnego rozwoju. Natomiast program zapoznaje dzieci z różnorodnymi formami zabawy indywidualnej i zbiorowej, które mają budować u dziecka poczucie sukcesu z samodzielnego odkrywania, poznawania i doświadczania otaczającego go świata, czerpania radości płynącej ze współpracy z rówieśnikami. Wykorzystanie form artystycznej aktywności wspiera rozwój wyobraźni i ekspresji twórczej pozwalając jednocześnie odkrywać talenty naszych dzieci. Działania nauczycieli są nakierowane na obserwację naturalnych mechanizmów rozwojowych każdego dziecka, by w optymalny sposób pomóc mu w realizacji jego marzeń.