Metoda STEAM

 

STEAM w przedszkolu ma na celu rozwijanie kreatywności, myślenia analitycznego, umiejętności rozwiązywania problemów i ogólnej ciekawości świata u najmłodszych uczestników. Ta metoda nauczania i uczenia się została wprowadzona w celu zwiększenia skuteczności edukacji poprzez zintegrowane podejście do różnych dziedzin wiedzy. Dzieci w naszym przedszkolu mogą być zaangażowane w różnorodne aktywności.

Science (nauka): ten element STEAM skupia na rozwijaniu zainteresowań naukowych. Dzieci uczą się obserwacji, badania zjawisk przyrodniczych, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Eksperymenty i działania praktyczne pomagają zrozumieć podstawowe zasady naukowe. Na Wyspie Odkrywców odbywają się takie projekty jak: Laboratorium Odkrywcy i Klub przyrodniczy małego Odkrywcy, które pomagają dzieciom rozwijać się w tej sferze.

Technology (technologia): dzieci korzystając z interaktywnych gier edukacyjnych, uczą się podstaw kodowania, rozwijając jednocześnie logiczne myślenie. Na Wyspie Odkrywców odbywają się zajęcia z nauki kodowania i programowania z wykorzystaniem Genibotów i klocków lego oraz Kodowanie na dywanie, na których za pomocą specjalnej maty, kubków lub innych elementów, dzieci uczą się równocześnie matematyki, kodowania, skupienia, logicznego i krytycznego myślenia, rozwijając przy okazji również swoją mowę.

Engineering (inżynieria): ta dziedzina skupia się na rozwijaniu umiejętności projektowania, konstruowania i rozwiązywania problemów. Dzieci są zachęcane do tworzenia i testowania różnych konstrukcji, co rozwija ich zdolności analityczne i logiczne. W części poświęconej inżynierii Przedszkolaki mają okazję budować swoje małe i wielkie konstrukcje. Z klocków, drewnianych elementów i innych materiałów dzieci uczą się, jak łączyć różne kształty, tworzyć stabilne struktury i rozwijać swoje zdolności manualne. Na Wyspie Odkrywców podczas zajęć Klockomania poznajemy prawa fizyki poprzez budowanie, konstruowanie przy wykorzystaniu różnych klocków i innych materiałów.

Art (sztuka): sztuka w STEAM obejmuje nie tylko rysunek czy malarstwo, ale także wszelkie formy wyrażania kreatywności, takie jak taniec, muzyka, teatr czy projektowanie. Integracja sztuki pomaga rozwijać wyobraźnię i wyrażanie siebie w różnorodny sposób. Podczas zajęć Mali artyści – (nie tylko) pędzlem malowane na Wyspie Odkrywców, tworzymy prace plastyczne stosując urozmaicone techniki, uwielbiamy prace przestrzenne, a najciekawszą dla naszych Odkrywców formą ekspresji twórczej jest Abstrakcja, powstająca w pięknych okolicznościach przyrody. Odkrywcy kochają zajęcia taneczne i parateatralne, które pozwalają im wyrazić siebie, swoje emocje, czemu często towarzyszy muzyka.

Mathematics (matematyka): w kontekście matematyki w STEAM, dzieci uczą się zastosowań matematyki w życiu codziennym. Poprzez liczne zabawy i doświadczanie, rozwijają umiejętności logicznego myślenia, rozumienia wzorców i rozwiązywania problemów matematycznych. Na Wyspie Odkrywców uczestniczą w zajęciach z wykorzystaniem Wiatraka matematycznego. Podczas zabaw matematycznych uczymy orientacji w schemacie własnego ciała  i przestrzeni, rytmów, kodowania, konstruowania gier. Kształtujemy umiejętności liczenia, dodawania, odejmowania, mierzenia. Wprowadzamy w świat pojęć geometrycznych. Ćwiczymy również koordynację, równowagę oraz sprawność manualną uczestników. Łączymy bodźce wzrokowe, dotykowe i ruch. Istotnym walorem Wiatraka jest połączenie edukacji matematycznej z różnorodnymi zabawami ruchowymi.

Źródło i szczegółowe informacje na temat metody znajdziecie Państwo na stronie:
https://mojebambino.pl/7676/STEAM-Edukacja-przedszkolna