MIĘDZYNARODOWY PROGRAM ZDROWIA PSYCHICZNEGO – PRZYJACIELE ZIPPIEGO I UWAŻNIAKI

PROGRAM UWAŻNIAKI

Program Uważniaki powstał, aby pomóc nauczycielom i rodzicom z narastającym problemem przebodźcowania dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat), ich nadmiernego pobudzenia będącego skutkiem wzmożonej stymulacji ze strony otaczającego je coraz głośniejszego i chaotycznego świata. Dzieci miewają trudności w rozumieniu i nazywaniu swoich stanów emocjonalnych, jak również we właściwym odczytywaniu emocji innych osób. Nie posiadają one wystarczających kompetencji, jeśli chodzi o rozładowywanie napięcia i stresu – odkrywają natomiast, jakie czynności pozwalają im lepiej radzić sobie z trudnymi emocjami. Przez cykl zajęć Przedszkolaki dowiadują się, jak radzić sobie z trudnymi emocjami, takimi jak: pobudzenie, wstyd, złość, smutek, strach, tęsknota, zazdrość, poczucie winy i nuda. Ponadto dowiedzą się, jak wykorzystać do tego praktyczne ćwiczenia, stosowane w uważności oraz regulacji nerwu błędnego, odpowiedzialnego m.in. za nasze zaangażowanie społeczne, relacje, poziom empatii i poczucie bezpieczeństwa. Osią każdych zajęć jest historia, w której główni bohaterowie – panda Klementynka i fenek Maurycy rozmawiają ze sobą oraz pomagają innym zwierzętom, które borykają się z daną emocją. Dodatkowo w ramach programu dla rodziców są przygotowane specjalne materiały, których treść stanowi istotne uzupełnienie cyklu zajęć odbywających się w przedszkolu, Przewodnik służy do przeprowadzania z dzieckiem wieczornych sesji relaksacji. Zawiera dziesięć bajek relaksacyjnych, które można: przeczytać albo odtworzyć z linku lub skanując kod QR, oraz instrukcje, jak prowadzić takie sesje. Ciekawym elementem uzupełniającym cały proces, mogą okazać się pacynki, które dla dzieci stanowią nie lada atrakcję. Podobnie jak autorzy programu Uważniaki „Jesteśmy przekonani, że budowanie świadomości doznawanych emocji oraz rozwijanie
umiejętności radzenia sobie z nimi od najmłodszych lat przekłada się na zdrowie psychiczne i dobre relacje społeczne w dorosłym życiu. Rola nauczycieli i ćwiczenia w grupie rówieśniczej są na tej drodze kluczowe”.

Źródło i szczegółowe informacje na temat programu znajdziecie Państwo na stronie:
https://uwazniaki.pl/o-programie/

 

PRZYJACIELE ZIPPIEGO – MIĘDZYNARODOWY PROGRAM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Przyjaciele Zippiego – Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Program został zbudowany na założeniu, że od najmłodszych lat można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności. Wiek 5-7 lat, to okres rozwojowy, któremu towarzyszy wiele zmian, ogromne tempo uczenia się i nabywania nowych kompetencji. Jest to również etap przekraczania progu szkolnego. Program Przyjaciele Zippiego uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, w jaki sposób rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. Jest to jedyny program, w którym z małymi dziećmi rozmawia się na temat śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam w sytuacji utraty kogoś bliskiego. Realizując zajęcia, nie mówimy dzieciom, co mają robić, ani „To rozwiązanie jest dobre, a tamto złe”. Natomiast zachęcamy dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach. Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość oraz jak duże znaczenie ma słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile. W trakcie zajęć pojawia się wiele okazji do zabawy, ćwiczeń i rozmów o sprawach ważnych na tym etapie życia, o przyjaźni, o zmianach jakie zachodzą wokół nas i w nas samych, o sukcesach i porażkach oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami. Dzieci dowiadują się, że potrafią znaleźć rozwiązanie, że warto i można prosić o pomoc, a także uczą się okazywać pomoc innym.

Źródło i szczegółowe informacje na temat programu znajdziecie Państwo na stronie:
https://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/przyjaciele-zippiego/o-programie