Dwujęzyczne dzieci

 

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM POWSZECHNEJ DWUJĘZYCZNOŚCI DWUJĘZYCZNE DZIECI/BILINGUAL FUTURE

Nasze przedszkole jest placówką partnerską w Międzynarodowym Programie Powszechnej Dwujęzyczności, Dwujęzyczne Dzieci/Bilingual Future. Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” ma na celu wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego tak, aby angielski nigdy nie stał się dla niego językiem obcym.

Misją programu jest powszechne, codzienne, równoległe do języka ojczystego nauczanie angielskiego od urodzenia.

Bilingwizm, czyli praktyka naprzemiennego używania dwóch języków, m.in. poprawia koncentrację, wpływa na lepszą podzielność uwagi oraz pamięć (semantyczną i epizodyczną), pogłębia wrażliwość kulturową i społeczną, rozwija zdolności analityczne i empatyczne. Dwujęzyczne dzieci, a później dorośli osiągają lepsze wyniki w nauce, mają większe możliwości adaptacji społecznej i kulturowej. Cechuje ich wyższa pozycja społeczna i materialna oraz – co chyba najważniejsze – lepsze zdrowie. Warto podkreślić, iż dwujęzyczność opóźnia o 5-6 lat skutki chorób Alzheimera i Parkinsona.

Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Wszystko zostało metodycznie zaplanowane od urodzenia aż do szóstego roku życia. Specjalnie przygotowane dwie serie edukacyjne: „Baby Beetles” (wiek 0-4), „Tom and Keri” (wiek 3-6) w formie spirali językowej wprowadzają rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. W najmłodszej grupie 3 latków realizujemy „Baby Beetels”, który jest z założenia pierwszym etapem na drodze ku dwujęzycznej przyszłości. Bohaterami kursu są sympatyczne żuczki i ich melodyjne piosenki. Dzięki nim dziecko poznaje ponad 160 angielskich słów i zwrotów. Seria składa się z 40 filmów i 40 piosenek, określonego słownictwa, ale także uczy wielu innych rzeczy jak np. odpowiednich zachowań w różnych okolicznościach. Kluczową rolę w nauczaniu odgrywają specjalnie skomponowane piosenki. Odpowiednie połączenie tekstu z muzyką ułatwia zapamiętywanie i powtarzanie, pomaga w wykształceniu się odpowiednich nawyków wymowy i zwyczajnie sprawia przyjemność. Piosenki nie są tłumaczone na język polski – znaczenie i sens wynikają z kontekstu animacji, co pozwala na równoległe budowanie kompetencji w obu językach. W starszych grupach realizowany jest kurs „Tom and Keri”. Śledząc przygody bohaterów przedstawione w atrakcyjny, prosty sposób, dzieci bez trudu, całkiem naturalnie przyswajają 500 wyrazów i zwrotów angielskich. Serial składa się z 26 odcinków. Każdy odcinek ma inny temat i stanowi odrębną opowieść. Tak jak w przypadku „Baby Beetles” szczególnie ważną rolę odgrywają w tym programie specjalnie napisane na potrzeby nauki języka i przetestowane wcześniej piosenki i rymowanki (w liczbie ponad 50). Maluchy z łatwością je śpiewają i zapamiętują.

Autorką tej bogatej koncepcji jest światowej sławy lingwistka – Claire Selby, która od kilkunastu lat tworzy materiały – zarówno teksty jak i muzykę – do nauki angielskiego dla najmłodszych. Jest autorką pełnych kursów szkolnych wydawanych przez Cambridge University Press, Oxford University Press i Foreign Language and Research Press (Chiny). Pracuje również jako doradca BBC Worldwide w zakresie dziecięcej edukacji językowej. Na drodze długoletnich badań i doświadczeń wypracowała unikalną metodę nauczania – Spiral Language System (SPIRAL = Sounds, Pictures, Interest, Repetition, Actions, Links).

Źródło i szczegółowe informacje na temat programu znajdziecie Państwo na stronie:

https://dwujezycznedzieci.pl/