Wycieczka do Collegium Da Vinci na przedstawienie

Dziś całym przedszkolem wybraliśmy się na przedstawienie teatralne do Collegium Da Vinci. Poznaliśmy autora baśni Hansa Christiana Andersena, który opowiedział nam pokrótce o sobie i o swojej twórczości, wprowadzając wszystkie dzieci w świat bajki o Brzydkim Kaczątku, Małej Syrence oraz malutkiej dziewczynce zwanej Calineczką.