Wycieczka do Bramy Poznania

Dziś na wycieczkę do Bramy Poznania ICHOT wybrała się grupa Słowików. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały historii o rycerzach i władcach naszego państwa, którzy zapisali się na kartach historii swoimi wielkimi osiągnięciami. Na koniec zwiedzili także Katedrę na Ostrowie Tumskim, gdzie podziwiali piękne obrazy, rzeźby i witraże.