Projekt wakacyjny – Ciało człowieka

W tym tygodniu na Wyspie Odkrywców realizujemy projekt ,,Ciało człowieka”. Dzieci uczą się wskazywać i nazywać poszczególne części ciała, różnice i podobieństwa w wyglądzie własnym i innej osoby a nawet poznają organy wewnętrzne i potrafią wyjaśnić ich znaczenie w funkcjonowaniu człowieka.