Dzień z życia Słowików

W zeszłym tygodniu wiele działo się w grupie Słowików. Poznawały one kulturę Japonii, przypomniały sobie zasady ruchu drogowego, bezpieczeństwa w przedszkolu, na placu zabaw i na ulicy. Stworzyły jesienne ozdoby – chmurki z tęczowym deszczem ćwicząc przy tym motorykę małą.️ Nauczyły się także nowej jesiennej piosenki, wspólnie przy tym muzykując.