Dzień z życia Skowronków

Wakacje w pełni, pogoda za oknem dopisuje tak jak humor naszych milusińskich. Skowronki pięknie pracują na zajęciach, ale najbardziej lubią zabawy stoliczkowe i pracę z różnymi materiałami plastycznymi. Zabawy z plasteliną i małymi klockami ćwiczą nasze rączki i przygotowują nas do poprawnego posługiwania się nożyczkami i prawidłowego chwytu pisarskiego.